Apteczka w miejscu pracy

W każdym zakładzie pracy, czy to wielka hala produkcyjna czy też małe biuro niezbędna jest zakładowa apteczka pierwszej pomocy. Co zatem powinna ona zawierać by uniknąć nieprzyjemności w trakcie kontroli? 

O tym, że pracodawca ma obowiązek przygotowania apteczki pierwszej pomocy mówi nam Kodeks Pracy w dziale 10. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy :

Art. 209 (1)
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,(…)
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz, rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Polski Prawodawca nie zaznaczył jednak jakie dokładnie elementy wyposażenia są niezbędne. Wspomniano jedynie, że pracodawca ma obowiązek wyszkolenia jakiejś osoby do udzielania pierwszej pomocy i zapewnienia jej odpowiednio przygotowaną do tego apteczkę,

Standardy Unijne a apteczka

W Unii Europejskiej co do wyposażenia apteczki stosuje się normy ustalone przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung). W Polsce stosowanie się do norm DIN jest dobrowolne, jednakże ułatwiają skompletowanie wyposażenia apteczki w miejscu pracy.

Zgodnie ze standardami DIN zakładowa apteczka powinna zawierać:

 • 1 szt. Kompres zimny
 • 2 szt. Kompres na oko
 • 3 szt. Kompres 10×10
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
 • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
 • 1 kpl. Plaster (14szt.)
 • 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm
 • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny
 • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80
 • 2 szt. Chusta trójkątna
 • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)
 • 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm ( koc NRC )
 • 1 szt. Nożyczki 19 cm
 • 4 szt. Rękawice latex
 • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca (lub sól fizjologiczna NaCL0,9%)
 • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
 • 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

Dodatkowa zawartość w apteczce

Apteczkę pierwszej pomocy w pracy warto uzupełnić o leki zawierające kwas acetylosalicylowy(Aspirin, Aspiryna, Polopiryna, Etopiryna), który może okazać się w przypadku gdy podejrzewany jest u kogoś zawał mięśnia sercowego. Jest to zgodne z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji. Warto także dodać do apteczki sól fizjologiczną, która ma działanie podobne do chusteczek dezynfekujących z tą przewagą, że nie powodują bólu.Jeżeli chodzi o leki przeciwbólowe to mimo, że polskie prawo na to pozwala to należy zachować ostrożność, ponieważ niektórzy ludzie są uczuleni na pewne substancje przeciwbólowe.

Powiązane posty