Ryzyko zawodowe…. czyli jakie?

O ryzyku zawodowym mówi się często. Nie każdy jednak zna dokładną definicję ryzyka zawodowego. Czym zatem jest ten tajemniczy termin?

Ryzko zawodowe Minister Pracy określa jako:

„prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy”

ale co to oznacza dla pracodawcy i pracownika?

Okiem pracodawcy

Pracodawca zmuszony jest przez Kodeks Pracy to zabezpieczenia środowiska pracy przed wystąpieniem niebezpieczeństw. Dodatkowo każdy pracodawca musi swojemu pracownikowi udzielić odpowiednich informacji z jakimi zagrożeniami zawodowymi w czasie wykonywania mogą się spotkać i jakie stosować środki zaradcze by nie dopuścić do sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu, chorobom zawodowym i innym wynikłym ze specyfiki pracy. Na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji zawierających ocenę zagrożeń zawodowych oraz stosować środki profilaktyczne aby nie doprowadzić do ich wystąpienia. Każdorazowy wypadek musi być udokumentowany i zgłoszony. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników odnosi się zarówno do miejsca i warunków wykonywania pracy a także narzędzi, technologii i materiałów.

Z perspektywy pracownika

Choroby zawodowe wynikłe z ryzyka zawodowego są zależne od specyfiki pracy. Mogą one wystąpić od takich szkodliwych czynników jak nieodpowiednie oświetlenie, hałas, promieniowanie, zapylenie, występowanie groźnych związków chemicznych, zwiększone obciążenie fizyczne oraz psychiczne i wiele innych. Choroby zawodowe pojawiają się w wyniku długotrwałego przebywania w szkodliwych warunków. Choroby te zazwyczaj mają charakter chroniczny i przewlekłe a ich leczenie jest długotrwałe. Często choroby te prowadzą do trwałej utraty zdrowia. Polskie prawo pracy uznaje za choroby zawodowe m.in. :

  • choroba mikrofalowa znana jako choroba telegrafistów
  • gorączka metaliczna inaczej gorączka odlewników
  • ołowica
  • pylica częsta choroba wśród górników
  • rozedma płuc
  • zespół cieśni nadgarstka powstały w wyniku długotrwałego ucisku nerwu dośrodkowego, schorzenie częste wśród pracowników administracyjnych, pracujących przy komputerach.

Należy jednak pamiętasz, że termin ryzyka zawodowego obejmuje szersze zagadnienia niż tylko chorobę zawodową.

Powiązane posty