Śmierć w miejscu pracy. Co powinien zrobić pracodawca?

Śmierć pracownika w miejscu pracy to smutna i nieprzyjemna okoliczność. Trudno sobie z nią poradzić na płaszczyźnie emocjonalnej. Wpływa niekorzystnie na pozostałych pracowników, natomiast dla pracodawcy oznacza dodatkowo szereg obowiązków nałożonych przez polskie prawo. Za nieprzestrzeganie zleconej procedury może grozić odpowiedzialność karna. Do czego zatem dokładnie zobligowany jest pracodawca w obliczu śmierci swojego podwładnego?

Śmierć w zakładzie pracy

Śmierć w miejscu pracy stanowi wydarzenie traumatyczne zarówno dla rodziny poszkodowanego, jak i pozostałych pracowników, będących świadkiem zgonu. Bez względu na to, czy poszkodowany zmarł z przyczyn naturalnych czy też w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na pracodawcę nałożone są pewne obowiązki. Zgon w zakładzie pracy najczęściej spowodowany jest tragicznym wypadkiem, które nastąpiło podczas wykonywania obowiązków służbowych lub innych czynności na terenie miejsca pracy.

Na pracodawcy leży obowiązek zapewnienia pozostałym pracownikom bezpieczeństwa poprzez oczyszczenie miejsca zgonu. W tym celu najlepiej oddelegować to zadanie profesjonalistom, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę, sprzęt oraz doświadczenie potrzebne do bezpiecznego oczyszczenia przestrzeni. Sprzątaniem lokali po śmierci w Łodzi zajmuje się firma Vector, zapewniająca wysoką jakość oraz prędkość wykonania usług, wypracowaną przez lata praktyki.

Po śmierci ciało człowieka bardzo szybko zaczyna ulegać rozkładowi. Wydzielane są z niego wtedy substancje chemiczne, które mogą zagrozić zdrowiu osób znajdujących się w pobliżu. Wszelki kontakt ze zwłokami tudzież płynami ustrojowymi takimi jak krew stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia, dlatego sprzątanie jest tak istotnym elementem.

Sprzątanie lokali po zmarłych Łódź

Obowiązki pracodawcy w obliczu śmierci pracownika

Pracodawca powinien, pomimo niekorzystnych okoliczności, pamiętać o obowiązkach jakie do niego należą. Ma za zadanie po pierwsze zabezpieczyć miejsce zdarzenia w taki sposób, który uniemożliwiałby dostęp innych osób znajdujących się na miejscu wypadku. Powinien również zabezpieczyć teren wokół zmarłego, włączając w to szczególnie wszelkie maszyny, urządzenia oraz przedmioty, z którymi poszkodowany miał styczność tuż przed śmiercią, szczególnie jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku.

Koniecznością jest również wezwanie ratowników medycznych, którzy potwierdzą zgon pracownika. Następnie pracodawca musi zawiadomić o incydencie okręgowego inspektora pracy oraz prokuraturę.

Kolejnym zadaniem jest ustalenie przyczyn wypadku oraz dokładnych okoliczności oraz czasu. Powinien zlecić zbadanie stanu technicznego urządzeń, a także zebrać oświadczenia od naocznych świadków, na podstawie których pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy.

Równie ważne jest też profesjonalne oczyszczenie miejsca zdarzenia przez firmę sprzątającą. Dopiero wtedy przestrzeń ta nadaje się do ponownego użytku przez pracowników. Odpowiednio przeprowadzony proces dezynfekcji zarówno podłogi, jak i ścian oraz sprzętów będących w odległości bezpośrednio narażonej na działanie wirusów oraz bakterii zapewni możliwość bezpiecznego powrotu do pracy.

Sprzątanie lokali po zmarłych Łódź

Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz ekwipunku może pozwolić na zachowanie dotychczasowych standardów bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Etap czyszczenie miejsca po zgonie jest niemożliwy do pominięcia, gdyż niezastosowanie odpowiednich środków może mieć negatywny wpływ na zdrowie innych osób przebywających w potencjalnie skażonym drobnoustrojami miejscu pracy.

Formalności związane ze śmiercią pracownika

Śmierć pracownika oznacza automatyczne wygaśnięcie stosunku pracy. Oprócz ewentualnej potrzeby reorganizacji pracy oraz oddelegowania obowiązków zmarłego dla innego pracownika, na pracodawcy nałożona jest również powinność taka jak:

  • wypłata rodzinie zmarłego zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop oraz ewentualnej odprawy pośmiertnej ustalanej na podstawie stażu pracy,
  • udzielenie urlopu wypoczynkowego członkom rodziny zmarłego w przypadku, gdy również są pracownikami zakładu.
  • Wystawienie świadectwa pracy, które trafia do akt zmarłego pracownika
  • Wypłacenie odszkodowania osobom do tego uprawnionym w przypadku stwierdzenia winy po stronie pracodawcy

Do obowiązków pracodawcy należy ustalenie osób uprawnionych do uzyskania odprawy pośmiertnej oraz uzyskanie aktu zgonu pracownika. Zazwyczaj jest to najbliższa rodzina zmarłego, czyli współmałżonek oraz potomstwo. Jeśli uprawnione do otrzymania należności są niepełnoletnie dzieci – pieniądze trafiają w ręce opiekuna prawnego. Aby wypłacić odprawę pośmiertną, pracodawca musi otrzymać od rodziny dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym pracownikiem. Na koniec roku podatkowego pracodawca ma powinność prawną do wystawienia deklaracji PIT-11. Powinien jednocześnie dopilnować dostarczenia owego dokumentu.

Jeśli natomiast nie istnieje żadna osoba uprawniona do otrzymania należności finansowych, pracodawca nie ma obowiązku jej uregulować.

Wszystkie te czynności, mimo niesprzyjających, a wręcz tragicznych okoliczności powinny zostać dopilnowane ze strony pracodawcy. W przeciwnym wypadku może się on borykać z prawnymi tego konsekwencjami.

Poszukujesz firmy zajmującej się oczyszczaniem miejsca zgonu? Skontaktuj się z firmą Vector.

Kontakt
Tel: +48 725 392 578
Mail: uslugi.sprzatajace@onet.pl
https://vector-uslugi.pl/
Usługi realizowane są na terenie całej Polski!

Powiązane posty