Norma ISO 45001 w praktyce

Standard ISO 45001, określający wymagania dotyczące systemu zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy to dla organizacji jeden z najlepszych obecnie sposobów działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników, zmniejszania zagrożeń w miejscu pracy i tworzenia korzystniejszych w ogólnym rozumieniu warunków zatrudnienia w zakładzie. Zgodnie z wszelkimi założeniami prawnymi każda firma powinna stosować się do przepisów BHP i posiadać na terenie zakładu pracy własny regulamin dotyczący zasad BHP, jednak tylko nieliczne z nich decydują się na uzyskanie certyfikacji ISO 45001, potwierdzającej wykraczające poza przyjęte prawnie normy podejście do kwestii bezpieczeństwa zakładowego.

ISO 45001 – BHP w wydaniu międzynarodowym

Stosowany do niedawna system zarządzania OHSAS 18001 przestanie istnieć za trzy lata, kiedy to wszystkie firmy certyfikujące do niego w przeszłości będą musiały oficjalnie przejść na certyfikację ISO 45001. Wymagania zgromadzone w nowej normie, zgodne z ujednoliconymi już strukturami opracowywania i spisywania standardów ISO idealnie współgrają z wprowadzonymi już systemami zarządzania opartymi o schemat ISO. Dzięki temu włączenie wytycznych obowiązujących w ISO 45001 nie wymaga od firm całkowitego przekształcania stosowanych już rozwiązań, a jedynie zintegrowanie ich z własnymi procesami zarządzania BHP.

Standardy BHP przewidziane w prawie dotyczą zwykle konkretnych państw i choć część z nich obowiązuje ogólnoświatowo, tylko ISO 45001 zapewnia absolutną pewność spełniania standardów obowiązujących międzynarodowo. Oznacza to, że firmy decydujące się na certyfikację ISO 45001 automatycznie wpisują się do grona firm zaufanych, mogących swobodnie współistnieć z konkurencją z całego świata, otwierając się tym samym na lukratywne umowy handlowe i rynki międzynarodowe.

Norma ISO 45001 – założenia nowego standardu

Wymagania ISO 45001 uwzględniają swoim zasięgiem zarówno podstawowe, jak i bardziej rozbudowane kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach, przy czym jak większość norm nie skupiają się bezpośrednio na zasadach BHP, a na systemowym podejściu do jego stosowania. W przypadku normy ISO 45001 zastosowano podejście do systemu zarządzania BHP zgodne z koncepcją PDCA, czyli cyklem Deminga powszechnie uznawanym za złoty standard w szeregach norm ISO.

Koncepcja PDCA opiera się na ciągłym doskonaleniu procesów i wprowadzeniu systemu zarządzania zbudowanego na efektywnej ocenie szans i ryzyka. W tak opracowanej strukturze firma doskonale radzi sobie z ewentualnymi zagrożeniami, znając swoje cele i ustalając skuteczną politykę BHP odpowiednią dla organizacji. Procesy określone w systemie zarządzania BHP należy wdrażać zgodnie z określonym planem, nieustannie monitorując i mierząc ich skuteczność oraz podejmując wszelkie działania w celu uzyskania jeszcze lepszych wyników i osiągania postawionych sobie celów.

Certyfikacja ISO 45001 – korzyści z certyfikatu BHP

Bezpieczeństwo pracowników na dowolnym zakładzie pracy w każdej branży rynku jest jedynym sposobem na gwarancję skutecznej pracy i minimalizację ryzyka. W momencie podejmowania próby zwiększenia zysków, wydajności pracy, konkurencyjności firmy czy ignorowanego często zaangażowania pracowników, to właśnie właściwe podejście do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnia najlepszą bazę startową. Norma ISO 45001 może być wykorzystywana w całości, jako podstawa do stworzenia spójnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bądź też stanowić wyjściową do planowania strategii BHP w firmie bez konieczności pozyskiwania certyfikatu.

Organizacje, które decydują się na certyfikację ISO 45001 korzystają przede wszystkim wewnętrznie, zyskując spójnie opracowany i w pełni funkcjonalny system zarządzania BHP wkomponowany w ogólny system zarządzania działaniami firmy. Kompleksowe, systemowe podejście do kwestii zarządzania pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z niepowodzeniami na linii pracowniczej i tworzy warunki pracy zgodne nie tylko z założeniami prawa, ale też przede wszystkim akceptowalne i komfortowe dla wszystkich pracowników zakładu.

Choć człowiek często ignoruje kwestie bezpieczeństwa i w ramach przyspieszenia pracy kieruje się drogą półśrodków i tymczasowych rozwiązań, firmy chcące zaistnieć na arenie międzynarodowej muszą być w stanie udowodnić, że w ich przypadku to właśnie bezpieczeństwo stanowi najszybszą i najbardziej efektywną drogę do sukcesu. Tam, gdzie wkrada się lenistwo i brak usystematyzowanego podejścia do bezpieczeństwa, tam też pojawiają się zagrożenia dla człowieka. Każde takie ryzyko wiąże się z ryzykiem dla jakości produktu. Ten ostatni jest, jak doskonale wiadomo, najważniejszą jednostką rynku. Wniosek jest więc jeden – bez odpowiedniego systemu zarządzania BHP trudno zaistnieć we współczesnym, skrajnie konkurencyjnym świecie handlu.

Powiązane posty