Różnice między odzieżą ochronną a roboczą

Mimo, że termin odzież ochronna i odzież robocza robocza bardzo często jest ze sobą utożsamiany, przepisy BHP zawarte w kodeksie pracy dokładnie wyznaczają różnice pomiędzy obydwoma pojęciami. Czym zatem różni się odzież robocza od odzieży ochronnej?

Odzież robocza

Odzież robocza wykorzystywana jest przez pracowników jako zamiennik normalnych, używanych na co dzień ubrań. Odzież robocza wykorzystywana jest w sytuacjach gdy pracownik narażony jest na kontakt z brudzącymi substancjami lub wykonywana przez niego praca powoduje szybsze niszczenie się i zużywanie ubrań. Odzież robocza jest również stosowana w przypadkach gdy produkowany towar w danych w zakładach produkcyjnych wymaga zachowania higieny i sterylności. Do odzieży roboczej wlicza się różnorodne części garderoby takie jak koszule, kombinezony, maski, komplety ubrań czy okulary. Niektóre rodzaje odzieży roboczej pozwalają na szybkie zidentyfikowanie zawodów, w którym pracuje dana osoba. Przykładem może być lekarz ubrany w biały kitel lub kucharz czy kelner ubrany w fartuch.

Odzież ochronna

Odzież ochronna jest regulowana ściśle przez przepisy BHP. W odróżnieniu od odzieży roboczej jest ona klasyfikowana kategoriami, które określają stopień narażenia na niebezpieczeństwo danych pracowników podczas wykonywania obowiązków. Wśród owych zagrożeń można wymienić zarówno zagrożenia chemiczne, termiczne, biologiczne czy mechaniczne. Ubrania dobierane są dokładne ze względu na wykonywaną pracę i bardzo często dodatkowo posiadają elementy ostrzegawczych w postaci odblaskowych wszywek.

Kategorie odzieży ochronnej

Pierwsza kategoria obejmuje odzież ochronną, która chroni przed minimalnymi zagrożeniami. Zalicza się do tej grupy ubrania, które są wykonane z tkanin ochronnych na przykład pyłochłonnych, wodoodpornych, kwasochłonnych jednak nie podlegają one procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane. Odzież zaliczana do pierwszej kategorii chroni przed szkodliwymi środkami chemicznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i powierzchniowymi oraz czynnikami atmosferycznymi. Wymienione czynniki nie narażają bezpośrednio życia ani zdrowia danej osoby.

Pracownik budowlany
Typ odzieży ochronnej zależny jest od pracy wykonywanej przez pracownika.

Druga kategoria skupia odzież ochronną nie będącą środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem zdrowia, ani przed poważnym zagrożeniem życia lub zdrowia. Jest to grupa odzieży, która nie zalicza się ani do pierwszej ani trzeciej kategorii. Druga kategoria skupia się na ubraniach ochronnych dla spawaczy i dla osób które podczas pracy narażone są na działanie silnych substancji chemicznych. W tej grupie znajduje się również odzież ostrzegawcza stosowana na przykład przez drogowców.

szwalnia
Zaopatrując się w odzież ochronną warto zwrócić uwagę na to, w jakiej szwalni jest ona wykonywana. Produkt finalny musi spełniać odpowiednie wymagania, tak by mógł zapewnić pracownikowi doskonałą ochronę przez niebezpieczeństwami w pracy.                      Źródło zdjęcia: http://markol.net.pl/.

Trzecia kategoria obejmuje odzież ochronną, która jest przystosowana do ochrony zdrowia i życia pracownika, który jest podczas wykonywania obowiązków narażony jest na wysokie niebezpieczeństwo. Do grupy tej zaliczane są ubrania chroniące przed niskimi oraz bardzo wysokimi temperaturami, odzież przeznaczona do pracy przy wysokich napięciach prądu elektrycznego, kombinezony przeciwchemiczne, a także ubrania chroniące przed promieniowaniem jonizującym czy płomieniami. Odzież ochronna zaliczana do kategorii trzeciej jest odzieżą wysoce specjalistyczną, w produkcji której wykorzystuje się najlepszej jakości materiały bardzo często powstające przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Podsumowanie

Odzież ochronną można podzielić również ze względu na to jakie partie ciała ochrania. I tak można różnić odzież chroniąca tułów na przykład spodnie, bluzy, kombinezony, fartuchy, kurtki, płaszcze czy bezrękawniki. Kolejną grupą jest odzież chroniącą części tułowia na przykład ochraniacze na przedramienia. Do ostatniej kategorii wliczają się nakrycia głowy. Odzież ochronna dobierane jest ze względu na wykonywaną pracę a o jej właściwościach decyduje przede wszystkim wykorzystany materiał, grubość tkaniny, splot włókien i odpowiednie wykończenie.

Powiązane posty