Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem

Wbrew pozorom bardzo łatwo o porażenie prądem. Taki wypadek może wydarzyć się zarówno w pracy elektryka, który na co dzień zajmuje się prądem jak i pracownikowi biurowemu pracującemu przy komputerze. Jak zatem zachować się w sytuacji porażenia prądem ?

W naszym życiu codziennym jesteśmy otoczeni przez różnego rodzaju sprzęty elektryczne. Od porannego ekspresu do kawy po maszyny i komputery służące nam do wykonywania pracy. Obecność urządzeń elektrycznych znacznie ułatwiła człowiekowi życie, jednak jednocześnie niesie za sobą zagrożenie. Nie właściwie używane oraz źle konserwowane urządzenia mogą prowadzić do porażeń, awarii, pożarów a nawet wybuchów.

Objawy porażenia

Do objawów porażenia prądem elektrycznym należy zazwyczaj utrata przytomności a poszkodowany osuwa się na ziemię. Jeżeli porażenie nastąpiło w skutek dotknięcia ręką kabla lub innego przedmiotu, ręce poszkodowanego zaciskają się na przedmiocie. W miejsce gdzie skóra doznała porażenia może być ona poparzona a nawet tkanka skórna może ulec spaleniu. Osoba porażona będzie odczuwała silny ból i może mieć trudności z oddychaniem a praca jego serca zostanie zaburzona. Przepływ prądu powyżej 20 mA, jeśli trwa dłużej niż kilkanaście sekund jest już niebezpieczny dla zdrowia, a powyżej ok. 70 mA – dla życia

Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem

Kiedy znajdziemy się w sytuacji, która będzie wymagała naszej interwencji przy niesieniu pomocy osobie porażonej prądem należy zachować szczególną ostrożność, tak byśmy sami nie ulegli porażeniu. Przede wszystkim, przed przystąpieniem do udzielenia pierwszej pomocy należy odciąć dopływ prądu do poszkodowanego. Należy wyłączyć bezpieczniki a następie wyjąć wtyczkę urządzenia, które spowodowało wypadek – użyj do tego np. drewnianego kija od szczotki. Pamiętaj, nigdy nie używaj metalowego ponieważ metal idealnie przewodzi prąd. Następnie przystąp do udzielania pierwszej pomocy i poproś kogoś o wezwanie pomocy.

  • w sytuacji gdy poszkodowany jest przytomny, pozostań przy nim aż do przyjazdu karetki,
  • jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, jednak oddycha, krążenie jest zachowane a uraz kręgosłupa można wykluczyć – ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej.
  • w sytuacji gdy poszkodowany w wyniku porażenia przestał oddychać, wykonaj sztuczne oddychanie. Dodatkowo gdy stan poszkodowanego tego wymaga wykonaj masaż serca.
  • poszkodowany wykazuje objawy wstrząsu takie jak zimna i blada skóra, intensywne pocenie, przyśpieszone tętno i silne dreszcze, ułóż go w bezpiecznej pozycji przeciwwstrząsowej widocznej na poniższym obrazku.

porażenie prądem a bhp

 

Porażenie na wolnym powietrzu

Jeżeli do wypadku doszło gdzieś na otwartej przestrzeni, np wskutek zerwania linii elektrycznej należy zachować rozwagę i w pierwszej kolejności zadbać o własne bezpieczeństwo. Nie należy zbliżać się do linii elektrycznie na dystans mniejszy niż 5 metrów. Wilgotna ziemia, kałuże i inne obiekty mogą przewodzić prąd a w konsekwencji, także Ty możesz ulec porażeniu. Jeżeli jesteś w strefie zagrożenia staraj się stawać na suchych drewnianych deskach lub czymś gumowym. W takiej sytuacji nie jesteś samodzielnie pomóc ofierze porażenia a Twoja pomoc musi ograniczyć się do wezwania odpowiednich służb.

Powiązane posty