Rodzaje masek przeciwgazowych

Maski przeciwgazowe są niezbędnym elementem zabezpieczającym górne drogi oddechowe przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami. Dodatkowo chronią oczy i twarz przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Dobrze dopasowana do kształtu czaszki oraz użyta w odpowiedni sposób w niebezpiecznych sytuacjach może nawet uratować życie.

Podział masek gazowych

Maski przeciwgazowe dzieli się na dwie główne grupy Pierwsza z nich grupuje maski filtracyjne, których działanie opiera się na oczyszczaniu wdychanego powietrza Do drugiej należą maski izolacyjne, które umożliwiają oddychanie tlenem zawartym lub wytworzonym w urządzeniach łączących się z maską.Jak dokładnie działają oba typy masek przeciwgazowych?

Maski filtracyjne

Maska filtracyjna pobiera z otoczenia powietrze, a następnie dzięki specjalistycznym filtrom powoduje jego oczyszczenie z gazów, substancji toksycznych czy pyłów.  Maski te składają się z części twarzowej, która zazwyczaj wykonana jest z miękkiej gumy lub silikonu. Posiada ona otwory wykonane z przezroczystego materiału umożliwiające patrzenie, a także zawory wdechowe i wydechowe. Nowsze modele masek są zaopatrzone w podwójny zawór wdechowy tak by zapewnić całkowite bezpieczeństwo podczas nabierania oddechu. Niektóre wersje posiadają również specjalistyczną membranę, która umożliwia komunikowanie się z innymi osobami. Można znaleźć również maskę zaopatrzoną w złącza pozwalające w bezpieczny sposób napić się płynów. Kolejną częścią maski filtracyjnej jest filtropochłaniacz, który stanowi najważniejszy element całego urządzenia. Umiejscowiony jest na dole maski i zazwyczaj wykonywany jest z cienkiej blachy. Maski przeciwgazowe tego typu są wyposażone także w specjalną torbę, umożliwiającą bezpieczne przechowywanie i transport maski. Mogą znajdować się w niej dodatkowe elementy, które umożliwią np. zabezpieczenie maski przed szronem lub umożliwią odkażanie całości.

Maski izolacyjne

Maski przeciwgazowe typu izolacyjnego całkowicie odcina dostęp powietrza zewnętrznego do twarzy i dróg oddechowych. Do oddychania wykorzystuje się tlen pobierany z dołączonej butli, z której elastyczny przewód doprowadza powietrze wprost do maski. Składają się one z części twarzowej, która połączona jest z pochłaniaczem. Nie ma na niej żadnych zaworów. Ważnym elementem jest pochłaniacz regeneracyjny, wypełniony substancją chemiczną umożliwiającą uzyskanie tlenu. Kolejną niezbędną częścią maski izolacyjnej jest worek oddechowy, zaopatrzony w zawór usuwający nadmiar tlenu. Zazwyczaj wykonany jest z nagumowanej tkaniny i zakłada się go na szyję użytkownika. Podobnie jak w przypadku maski filtrującej tutaj również w skład wyposażenia wchodzi torba do transportu, zawierająca dodatkowe elementy.

Działanie maski izolacyjnej jest całkowicie odmienne od funkcjonalności maski filtrującej. Maska izolacyjna przetwarza wydychany dwutlenek węgla i parę wodną w tlen. Zużyte wydychane powietrze gromadzi się w worku. Nabieranie wdechu powoduje jego przepływ przez pochłaniacz regeneracyjny, w którym za sprawą reakcji chemicznych z substancjami tam znajdującymi się, uzyskujemy tlen. W pochłaniaczach najczęściej  używany jest ponadtlenek sodu lub ponadtlenek potasu. Zbędne gazy, powstające podczas reakcji są odprowadzane dostosowanymi zaworami. Warto wiedzieć, że pochłaniacz działa jednorazowo, a po użyciu należy go wymienić.

Maski są niezbędne podczas pracy w zanieczyszczonym lub skażonym powietrzu. Niektóre maski izolacyjne są także dostosowane do pracy pod wodą. Maski mogą być używane wielokrotnie, jednak filtry muszą być regularnie wymieniane. Dobrze dobrana rozmiarowo maska i założona w odpowiedni sposób może być użytkowana od 90-120 minut. Ważnym aspektem jest dobrze dopasowana wielkość maski. W tym celu należy dokonać podwójnego pomiary części twarzowej, a zsumowany wymiar pozwoli określić jaki rozmiar maski będzie odpowiedni.

Powiązane posty